((برای پیروزی، همیشه جوان بمان)) برگردان سه ترانه با یاد پیت سیگر

((برای پیروزی، همیشه جوان بمان))
برگردان سه ترانه با یاد پیت سیگر در این نوروز برگردان سه ترانه ای که پیت سیگر، خواننده مردمی و مشهور آمریکا، می خواند را به همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و کوشندگان حقوق بشر و دموکراسی ایران از جمله مریم شفیع پور، بهاره هدایت، مهوش ثابت، سعید رضائی، حشمت الله طبرزدی، عبدالفتاح سلطانی، پرستو فروهر و نسرین ستوده تقدیم می کنم. با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی. پیت سیگردر ماه ژانویه 2014 در سن نود و چهار سالگی در گذشت.

((دیو کهنه کار زمانه))
دیو کهنه کارزمانه، من الان ترا خواهم فریفت
دیو کهنه کار زمانه، تو می خواهی که مرا به زیر آوری
ولی هنگامیکه  احساس ضعف کنم، عاشقانم به دورم می آیند
و یاری ام می دهند که بر خیزم و یک بار دیگر با تو بجنگم

دیو کهنه کار درد، تو اغلب مرا بر زمین کوبیده ای
تو خیال کردی که گریه و التماس می کنم که کارم را تمام کن
و درست در همان هنگام عاشقانم به دورم آمدند
و یاری ام دادند تا برخیزم و یکبار دیگر با تو بجنگنم

دیو کهنه کار ترس، تو با آن دستان یخ زده ات
دیو کهنه کار ترس، تو می خواهی که مرا در سرما منجمد کنی
ولی هنگامیکه می ترسم، عاشقانم به دورم می آیند
و یاری ام می دهند که برخیزم و یکبار دیگر با تو بجنگم

دیو کهنه کار نفرت، ترا از قدیم می شناسم
پیش از آنکه به زهر درون نفس هایت پی ببرم
الان هر وقت که دروغ هایت را می شنوم، عاشقانم به دورم می آیند
و یاری ام می دهند که برخیزم و یکبار دیگر با تو بجنگنم

هیچ توفان و هیچ آتشی نمی تواند ما را شکست دهد
تندباد نیز تنها ما را با خود به پیش می برد
و ای تویی که می ترسی! عاشقان دورش را بگیرید
و ما بر خواهیم خاست تا یکبار دیگر این ترانه را بخوانیم

 ((همیشه جوان بمان))
بادا که خداوند به تو برکت دهد و همواره نگهدارت باشد
بادا که تمامی آرزوهایت برآورده شود
بادا که همیشه برای دیگران کاری کنی
و بگذاری که دیگران هم برایت کاری کنند
بادا که نردبانی به سوی ستارگان بسازی
و از هر پله اش بالا بروی
بادا که برای همیشه جوان بمانی
همیشه جوان، همیشه جوان
بادا که برای همیشه جوان بمانی

بادا که بزرگ شوی تا درستکار شوی
بادا که بزرگ شوی تا با حقیقت شوی
بادا که همیشه حقیقت را بشناسی
و روشنایی های پیرامونت را ببینی
بادا که همیشه با شهامت باشی
سربلند و ستبر به ایستی
بادا که برای همیشه جوان بمانی
برای همیشه جوان، برای همیشه جوان
بادا که برای همیشه جوان بمانی

بادا که دستانت همیشه  پر کار باشند
بادا که پاهایت همیشه چابک باشند
بادا که شالوده ات استوار باشد
 در هنگامه چرخش بادهای تغییر

بادا که دلت همیشه شاد باشد
و آوازت همیشه بر لبها جاری
بادا که برای همیشه جوان بمانی
برای همیشه جوان، برای همیشه جوان
بادا که برای همیشه جوان بمانی

((ما پیروز خواهیم شد))

ما پیروز خواهیم شد

ما پیروز خواهیم شد
ما پیروز خواهیم شد
ما روزی پیروز خواهیم شد

آه در ژرفای قلبم
اینرا باور می کنم
که روزی پیروز خواهیم شد

ما دست در دست هم راه خواهیم رفت
ما دست در دست هم راه خواهیم رفت
ما روزی، دست در دست هم راه خواهیم رفت

آه در ژرفای قلبم

ما در صلح زندگی خواهیم کرد
ما در صلح زندگی خواهیم کرد
روزی، ما در صلح زندگی خواهیم کرد

آه در ژرفای قلبم
ما همه آزاد خواهیم بود
ما همه آزاد خواهیم بود
روزی، ما همه آزاد خواهیم بود

آه در ژرفای قلبم
ما نمی ترسیم
ما نمی ترسیم
همین امروز هم، ما نمی ترسیم

آه در ژرفای قلبم
ما پیروز خواهیم شد
ما پیروز خواهیم شد
روزی ما پیروز خواهیم شد

آه در ژرفای قلبم
اینرا باور دارمنظرات

‏ناشناس گفت…
For Ever Young is written by Bob Dylon. We Shall Overcome is a Christian songs whose origines are unknown.
Hamid Akbari گفت…
نکات عنوان شده درست هستند. با سپاس.

پست‌های معروف از این وبلاگ

در جستجوی رهبری ملی دموکراتیک برای گذار ایران از جمهوری اسلامی: چرا پیشنهاد جعفر پناهی در باره نسرین ستوده راهی است به پیش (حمید اکبری)

بختیار شانس بزرگ دموکراسی ایران بود: مصاحبه حمید اکبری با خانم مریم احمدی در رادیو فردا

«چه نسبت خاک را با عالم پاک» و «دعوت زاغ از عقاب به مهمانی»: یادداشتی در باب شارلاتانیزم ظریف در نقل قول کردن از مصدق در سازمان ملل* حمید اکبری