بختیار شانس بزرگ دموکراسی ایران بود: مصاحبه حمید اکبری با خانم مریم احمدی در رادیو فردااین یکی از مصاحبه هایی است که تقریبا ده سال پیش با خانم مریم احمدی، برنامه ساز و مصاحبه کننده توانا ی رادیو فردا در باره نخست وزیری دکتر بختیار انجام دادم. در اینجا می بایستی اظهار تاسف کنم که جای خبرنگاران و مصاحبه گران مبرز و کاردانی مانند خانم احمدی در رادیو فردا یا در عرصه رسانه های مستقل خالی است. با سپاس از همه کارهای خوب و ماندگار ایشان 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

در جستجوی رهبری ملی دموکراتیک برای گذار ایران از جمهوری اسلامی: چرا پیشنهاد جعفر پناهی در باره نسرین ستوده راهی است به پیش (حمید اکبری)

«چه نسبت خاک را با عالم پاک» و «دعوت زاغ از عقاب به مهمانی»: یادداشتی در باب شارلاتانیزم ظریف در نقل قول کردن از مصدق در سازمان ملل* حمید اکبری