سیسرو: ایدون باد وداع با روم شکوهمند - - فیدور تایو تلچو، شاعر قرن نوزدهم روسیهسیسرو: فیدور تایو تلچو، شاعر قرن نوزدهم روسیه
برگردان حمید اکبری
«در گیر و دار جنگ و جدال و بحران داخلی
نقال شهر روم سخن سر داد:
من دیر از خواب غفلت بیدار شدم
و هنگامی فرا رسیدم
که شب تاریک بر روم چیره شده بود
ایدون باد وداع با روم شکوهمند
و از فراز بلندیهای مشرف بر پایتخت روم
نظاره کردن برغروب جلال و جبروت خونین روم
***
خجسته باد هر آنکس که مهمان این زمین است
در لحظه های سرنوشت ساز.
انگار خدایان او را فرا خوانده اند
که در جشن [شکافتن فلک] با آنها همراه شود
و در خلوت آنها و همطراز
شاهدی بر پیدایش طرح نوی تماشایی آنها شود
و مانند یک خداوند
با نوشیدن از جام خدایان، جاودانه شود.»

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

در جستجوی رهبری ملی دموکراتیک برای گذار ایران از جمهوری اسلامی: چرا پیشنهاد جعفر پناهی در باره نسرین ستوده راهی است به پیش (حمید اکبری)

بختیار شانس بزرگ دموکراسی ایران بود: مصاحبه حمید اکبری با خانم مریم احمدی در رادیو فردا

«چه نسبت خاک را با عالم پاک» و «دعوت زاغ از عقاب به مهمانی»: یادداشتی در باب شارلاتانیزم ظریف در نقل قول کردن از مصدق در سازمان ملل* حمید اکبری