مصاحبه با حمید ذوالنور و حمید اکبری در باره دکتر شاپور بختیار در باره قتل او به وسیله جمهوری اسلامی

مصاحبه با حمید اکبری و حمید ذوالنور در باره دکتر شاپور بختیار به مناسبت بیستمین سالروز قتل او
 بوسیله جمهوری اسلامینظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

در جستجوی رهبری ملی دموکراتیک برای گذار ایران از جمهوری اسلامی: چرا پیشنهاد جعفر پناهی در باره نسرین ستوده راهی است به پیش (حمید اکبری)

بختیار شانس بزرگ دموکراسی ایران بود: مصاحبه حمید اکبری با خانم مریم احمدی در رادیو فردا

«چه نسبت خاک را با عالم پاک» و «دعوت زاغ از عقاب به مهمانی»: یادداشتی در باب شارلاتانیزم ظریف در نقل قول کردن از مصدق در سازمان ملل* حمید اکبری