مرا از تو هراسی نیست: پیام نسرین ستوده و همه سیماهای شهامت ایران

 


*مرا از تو هراسی نیست

 

اگر تو یارای دیدن درون قلب مرا داری

مرا از تو هراسی نیست،

تو خواهی دید که چرا من از تو نمی هراسم،

و چرا این راستی است.

پس تهدیدم مکن تو، با نیزه های خون آلودت

مگر آنکه گوش های عالیجناب خواهان شنیدن نفرین هستند


شعر از استفان کرین، برگردان از حمید اکبری*

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

در جستجوی رهبری ملی دموکراتیک برای گذار ایران از جمهوری اسلامی: چرا پیشنهاد جعفر پناهی در باره نسرین ستوده راهی است به پیش (حمید اکبری)

بختیار شانس بزرگ دموکراسی ایران بود: مصاحبه حمید اکبری با خانم مریم احمدی در رادیو فردا

«چه نسبت خاک را با عالم پاک» و «دعوت زاغ از عقاب به مهمانی»: یادداشتی در باب شارلاتانیزم ظریف در نقل قول کردن از مصدق در سازمان ملل* حمید اکبری