سپاس از برای موسیقی: برگردان ترانه ی مشهور آبا به مناسبت زاد روز ندا آقا سلطانبرگردان دو بخش از ترانه ی مشهور ((سپاس از برای موسیقی)) را به مناسبت زاد روز و علاقه ی ندا آقا سلطان به موسیقی شاد و رقص و آواز، به جوانان ایران تقدیم می نمایم:((سپاس از برای موسیقی))من آدم مهمی نیستم و در واقع کمی خسته کننده ام

مثلا وقتی که جوک می گویم، دست اول نیست

ولی من دارای استعداد سرشاری در آواز خوانی هستم

چون وقتیکه آواز می خوانم همه به من گوش می کنند

و مرا مملو از غرور و امتنان می سازند

و آنگاه فقط می خواهم که با صدای بلند آواز بخوانماز اینروست که می گویم:

سپاس از برای موسیقی و آوازهایی که می خوانم

سپاس برای اینهمه شادی که در ما ایجاد می کنند

چه کسی می تواند بدون آنها زندگی سر کند؟

بی ریا می پرسم:

زندگی بدون آنها چه خواهد بود؟

بدون آهنگ و رقص ما چه هستیم؟

پس می گویم که سپاس از برای موسیقی

که بر من بخشیده ایمادرم می گوید که من پیش از راه رفتن می رقصیدم

می گوید پیش از حرف زدن، آواز می خواندم

ولی من اغلب از خودم می پرسم، این همه چگونه و بوسیله چه کسی آغاز شد؟

چه کسی پی برد که هیچ چیزی مانند یک آهنگ نمی تواند

قلب و روح انسان را به تسخیر در آورد

من پیرو هر آنکسم که آغازگر بوداز اینرویست که می گویم:

سپاس از برای موسیقی و آوازهایی که می خوانم

سپاس برای اینهمه شادی که در ما ایجاد می کنند

چه کسی می تواند بدون آنها زندگی سر کند؟

بی ریا می پرسم:

زندگی بدون آنها چه خواهد بود؟

بدون آهنگ ورقص ما چه هستیم؟

پس می گویم که سپاس از برای موسیقی

که بر من بخشیده ای.نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

در جستجوی رهبری ملی دموکراتیک برای گذار ایران از جمهوری اسلامی: چرا پیشنهاد جعفر پناهی در باره نسرین ستوده راهی است به پیش (حمید اکبری)

بختیار شانس بزرگ دموکراسی ایران بود: مصاحبه حمید اکبری با خانم مریم احمدی در رادیو فردا

«چه نسبت خاک را با عالم پاک» و «دعوت زاغ از عقاب به مهمانی»: یادداشتی در باب شارلاتانیزم ظریف در نقل قول کردن از مصدق در سازمان ملل* حمید اکبری